वर्षको दोस्रो चरणको लागि शक्तिशाली भविष्यसूचक घोषणा

1
328

आज हामी वर्षको दोस्रो चरणको लागि शक्तिशाली भविष्यसूचक घोषणाको साथ व्यवहार गर्ने छौं। हामी भर्खरको वर्षको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौं। त्यहाँ वर्षको हरेक चरणमा धेरै आशिषहरु संलग्न छन्, यति धेरै निन्दा पनि हो र सङ्कष्ट। नयाँ चरण भर्खरै सुरू भएको छ र यति धेरै चीजहरू देशको वरिपरि भैसक्यो। यो वर्षको दोस्रो चरण हाम्रो लागि होस् भन्ने निर्णय गर्नको लागि हाम्रो लागि छोडियो।

प्रत्येक दिन कस्तो हुन्छ भनेर आफैले निर्णय गर्ने अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमा धर्मशास्त्रले अय्यूब २२:२:22 मा भनेका कुरामा अचम्म मान्नुपर्दैन कि तपाईले पनि एउटा कुरा घोषणा गर्नुहुनेछ, र यो तपाईको लागि स्थापित हुनेछ; त्यसोभए प्रकाश तपाईका मार्गहरूमा चम्किनेछ। भगवानले हामीलाई कुनै चीज घोषणा गर्ने अधिकार दिइसक्नु भएको छ र ती हुन आउँदछन्। विश्व शांतिमा छ वा छैन, अर्थव्यवस्था फस्टाइरहेको छ कि छैन, हामीसँग मुखले बोलेको देशलाई धन कमाउने र सामान्य अवस्था ल्याउने अधिकार छ।

जब उनले पाँच राजाहरूको साथ युद्ध गरिरहेका थिए तब यहोशूको यो वचनलाई परमेश्वरले कसरी आदर गर्नुभयो? यहोशूले गिबोनमा सूर्य अस्ताउन र चन्द्रलाई आइजलोनमा रोक्न आदेश दिए। सूर्य र चन्द्रमा त्यहीं उभिए जबसम्म इस्रियलका मानिसहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गरेनन्। बाइबलले यो कुरा रेकर्ड गरेको छ कि परमेश्वरले यहोशूलाई जस्तो मानिसको आवाज कहिल्यै सुन्नु भएको छैन।
साथै, यस वर्षको दोस्रो चरणको लागि, हामी शक्तिशाली भविष्यवाणी घोषणा गरिरहेका हुनेछौं।

भविष्यसूचक शब्दहरू आउन लागेका चीजहरूको उच्चारण हुन्। हामी उनीहरूलाई विश्वासका साथ मुखले उच्चारण गर्छौं कि परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। हामी मध्ये धेरै जसो वर्ष २०२१ मा नराम्रो शुरुआत गरेका थिए, यो अर्को अवसर हो कि पूरै प्रक्रिया पुनःपूर्ति गर्ने र वर्षको कडा समाप्त गर्ने। म स्वर्गको अख्तियारबाट डिक्री गर्छु, यस बर्षको शुरुदेखि तपाईले खेद्नु भएको प्रत्येक चीज र तपाईले पाउनुहुनेछ, ती येशूको नाममा तपाईलाई सहजै छोडिन्छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई यस बर्षको दोस्रो चरणको लागि केही शक्तिशाली घोषणाहरू आवश्यक छ भने, हामी सँगै प्रार्थना गर्नुहोस्।

प्रार्थना बिन्दुहरू

 • बुबा प्रभु, २०२१ मा अर्को महिना साक्षी दिन मलाई अनुग्रह प्रदान गर्नु भएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। यस वर्षको दोस्रो चरणको साक्षी दिन मेरो जीवन खर्च गर्नुभएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभुले तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पार्नुभयो। यस समयमा मलाई मानव हुन योग्यको ठानेको अनुग्रहको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु, सास फेर्न पाएको सुअवसरको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु, तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
 • फादर प्रभु, म स्वर्गको अधिकारबाट डिक्री गर्छु, वर्षको पहिलो आधामा मलाई रोक्ने हरेक शक्ति, म आदेश दिन्छु कि तिनीहरू येशूको नाममा ममाथि शक्तिहीन छन्। वर्षको पहिलो आधामा मलाई असक्षम बनाएको प्रत्येक पुर्ख्यौली शक्तिहरू, तपाईं येशूको नाममा नष्ट हुनुहुन्छ।
 • बुबा प्रभु, म आदेश दिन्छु कि मैले यस वर्षको पहिलो आधादेखि अहिले सम्म खेद्दै आएका सबै कुरा र त्यहाँ पुग्न सकेन, म तपाईं येशूको नाममा सहजै मलाई यो जारी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। म भन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अनुग्रहले हरेक बन्द ढोका खोलिदिन्छ, मेरो ढोका बन्द छ कि हरेक ढोका, म आदेश दिन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्तिले येशूको नाममा यसलाई खोल्नेछ।
 • प्रभु येशू, धर्मशास्त्र भन्छ म मर्दिन तर बाँच्नेहरूका देशमा प्रभुका वचनहरू घोषणा गर्न बाँचिरहन्छु। हे प्रभु, म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि येशूको नाममा यस बर्षमा मेरो बासस्थानको मृत्यु हुने छैन। म आफ्नो जीवनमा र मेरो परिवारका सदस्यहरूको मृत्युको सबै एजेन्डा रद्द गर्दछु, म येशूको नाममा ममाथि मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गर्छु।
 • प्रभु येशू, परमेश्वर मात्र एक हुनुहुन्छ जो हामीलाई धन कमाउने क्षमता दिनुहुन्छ। म येशूको नाममा शक्तिले आदेश दिन्छु, म येशूको नाममा धन कमाउने शक्ति पाउँछु। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु, सम्पत्ति थुपार्नको अनुग्रह येशूको नाममा मलाई जारी गरियो।
 • हे प्रभु, म ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतको साथ यस बर्षका बाँकी दिनहरू छुटाउँछु। म येशूको नाममा शक्ति द्वारा मेरो जीवनमा सबै राक्षसी एजेन्डा रद्द गर्दछ।
 • बुबा प्रभु, म यो नयाँ चरणमा जोडिएको सबै आशिष को जारी गर्न को लागी प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, म आदेश दिन्छु कि प्रभुको दूतले येशूको नाममा दोस्रो चरणको लागि हुने हरेक आशिषहरू अनलक गर्न शुरू गर्नेछन्।
 • म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रक्षा यस बर्षको बाँकी रहनेछ। म वरिपरि उडने हरेक दुष्ट तीरहरुबाट म र परिवारलाई मुक्त गर्दछु, म आफू र परिवार माथि परमेश्वरको छाता सक्रिय गर्दछु, येशूको नाममा कुनै खराबी हामीमाथि आइपर्नेछैन।
 • प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले मलाई यस बर्षमा सबै सफलताका साथ आशीर्वाद दिनुहोस्। म आदेश दिन्छु कि मैले आफ्नो हातमा राखेका सबै चीजहरू सफल हुन्छन्। म असफल हुन अस्वीकार गर्दछु, हरेक कुरामा जुन असफल भएको छु, म आदेश दिन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई येशूको नाममा उच्च पार्नेछ।
 • हे प्रभु, म स्वर्गको अख्तियारमा हुकुम गर्दछु, जसले तपाईंलाई गर्भको फलको खोजीमा हेर्दछन्, म तपाईंलाई येशूका नाममा तिनीहरूलाई मुक्त गरिदिन प्रार्थना गर्दछु। म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईं कृपा गरी तिनीहरूका गर्भहरू खोलिदिनुहुनेछ र तपाईंले तिनीहरूलाई येशूको नाममा राम्रा बच्चाहरूलाई आशिष् दिनुहुनेछ।
 • हे प्रभु, म भन्छु कि राम्रो कामको लागि तपाईंलाई खोज्नेहरू, म तपाईंलाई येशूको नाममा उत्तर दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। उनीहरूको योग्यता पर्याप्त नभएको ठाउँमा पनि, म यो आदेश गर्दछु कि तपाईंको अनुग्रह येशूको नाममा उनीहरूको लागि बोल्दछ।

विज्ञापन

1 टिप्पणी

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्