नाइजेरियामा अपहरणको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स

0
212

आज हामी अपहरणको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दुको साथ व्यवहार गर्ने छौं नाइजेरिया। हामी अर्को दिनको आशिष्को लागि परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौं; Faithful all।।।।।।।।।।।।। His। His उहाँको विश्वास सदा पुस्तासम्म रहन्छ। धन्यका, हाम्रो भगवानको नाम धन्यका होऊन् जसले सँधै हामीलाई विजय दिनुहुन्छ।

हामीले आफूलाई असुरक्षाका चलिरहेका घटनाहरूको साथ सम्झाउनु आवश्यक पर्दैन जुन अहिलेसम्म विनाशकारी भएको छ। मिडियाबाट रेडियोबाट आएको छवि र समाचारबाट हामी क्षणभरमा दुर्व्यवहार भोग्छौं, अप्रिय घटनाहरूको साथ।

हाम्रो सहायता अरू कोही छैन तर स्वर्गमा र पृथ्वी बनाउनुहुने परमेश्वरमा हुनुहुन्छ, हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्दछौं, उहाँ मात्र हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई विनाशका शत्रुहरूबाट बचाउन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र सामर्थ्य हुनुहुन्छ, समस्यामा हालको मद्दत। २ थेस्सा। But: But तर प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तपाईंलाई स्थिर र खराबबाट जोगाउनुहुनेछ।

हामी नाइजेरियामा अपहरणको लागि पर्याप्त प्रार्थना गरिरहेका छौं; हामी हाम्रो परिवार र प्रियजनहरूको सुरक्षा, सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं। हामी दुष्कर्महरू गरिरहेका छौं, यस दुष्ट कार्यका प्रायोजकहरू परमेश्वरका हातमा छन्।

हामी एक सुरक्षित नाइजेरिया, सडकमा, समुद्रमा, हावामा, प्रार्थना गरिरहेका छौं, हामी नाइजेरियालीहरूको जीवनमा रहेको हरेक राक्षसी एजेन्डाको अन्त्यको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं। हामी अहिलेसम्म बन्धनमा परेका पुरुष र महिलाहरूको रिहाइको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं।

यदि हामी प्रार्थना गर्दैनौं भने केही परिवर्तन हुँदैन। हामी हाम्रो देश को सुरक्षा को लागी आफूलाई प्रतिबद्ध गरौं। १ थिस्सा। :1:१ ले प्रार्थना नगरीकन प्रार्थना गर्न भन्छ।

धर्मशास्त्र मा भन्छन् भजन १२२: “" यरूशलेमको शान्तिमयताको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्: ती तपाईंलाई उन्नति गर्ने समृद्ध हुनेछन्। "

प्रार्थना अंकहरू

 • भजन १०107: १ Oh Oh give!!!!!!!!!!!!!!!!!! For for for for for for for good for for good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good good he good he good he good good good good good good good good good good good he he he he good येशू ख्रीष्टको नाममा बुबा, हामी तपाईंको विश्वासयोग्य र दयालु भएकोमा धन्यवाद दिन्छौं। हाम्रो घर, राज्य र समग्रमा नाइजेरियामा तपाईका आशिष्हरूको लागि हामी कृतज्ञ छौं। धन्यका, येशू ख्रीष्टको नाममा वफादार परमेश्वर हुनुहुन्छ।
 • प्रभु हामी तपाईंको परिवारको सुरक्षाको शक्तिशाली हातको लागि धन्यवाद दिन्छौं; हाम्रो जीवनसाथी र बच्चाहरू, हामी कृतज्ञ छौं, येशू नाममा तपाईं उच्च हुनुभयो।
 • भजन 140: 4 हे परमप्रभु, मलाई दुष्ट मानिसहरूबाट जोगाई दिनुहोस्। मलाई हिंस्रकबाट जोगाउनुहोस्, जसले मेरा खुट्टामा यात्रा गर्ने उपायहरू योजना गर्छन्। पिताको नाममा येशू, हामी तपाईलाई सोध्छौं कि तपाईंको सुरक्षाको महान् हातले हामीलाई येशू ख्रीष्टको नाममा हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा घेर्नेछ।
 • भजन १० 105: १ 13-१-16 जब तिनीहरू एक राष्ट्रबाट अर्को जातिमा गए, एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा गए; No them;;;;;;;;;;;;; He; He He He He He He He He no no He He He no no He; no no; He He no He He no He He no He He no no no no He He He He He He He He He He He He He He He He He no He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He no no no no no no no no no no no no no no no no कुनै कसैलाई पनि ती नराम्रा चीजहरू हुन दिएनन्। यसो भन्दै टच छैन मेरो अभिषिक्त र मेरा अगमवक्ताहरूलाई कुनै हानि गर्न। येशूको नाममा पिता, हामी यस महिनाको अन्तमा र यस वर्षको अन्त्यसम्म हामी यस महिनाको हिँड्ने प्रत्येक जग्गामा सुरक्षाको घोषणा गर्दछौं, हामी येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्ट काम गर्नेहरूका लागि अस्पृश्य हुनेछौं।
 • Psa। १२१: --121 उसले तिम्रो खुट्टा चिप्लन दिनेछैन; जसले तिम्रो रक्षा गर्छ उसले निदाउन सक्ने छैन। Israel Israel।।।।।।।।।।।।। Israel। Israel।।। Israel Israel Israel। Israel Israel Israel Israel Israel। Israel। Israel Israel। Israel Israel Israel Israel Israel। Israel Israel Israel। Israel Israel Israel Israel Israel Israel Israel। Israel Israel Israel Israel Israel जो साँच्चै नै इस्राएल माथि नजर राख्छ उसले सुत्नै सक्नेछैन। प्रभु तिमी माथि हेर्छ, प्रभु तपाईंको दाहिने हात आफ्नो छाया छ; घामले दिनको दिन र रातमा चन्द्रमाले तिमीलाई हानी गर्ने छैन। प्रभु उहाँले आफ्नो जीवन भन्दा हेर्न हुनेछ सबै harm- देखि राख्न हुनेछ; अब प्रभुले तपाईको आउँदो र अहिले र सदाको लागि हेरिरहनु भएको छ। इस्रायलमाथि नजर राख्नुहुने र निदाउन नहुने र निदाउन नसक्ने ईश्वर येशू ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्ण राज्य र नाइजेरियामा हाम्रो परिवार, सबै शहर, नाइजेरियामा हाम्रो सुरक्षाको हात रहोस्।
 • हे प्रभु, हामी हाम्रा परिवार र अपहरित परिवारहरूको अपहरणको हरेक प्रकारको बिरूद्ध आउँछौं, हामी येशू ख्रीष्टको नाममा त्यस्ता योजनाहरू रद्द गर्दछौं।
 • यस बर्षमा हामीले शुरू गरेको हरेक यात्राको लागि हामी सुरक्षा बोल्छौं; हामी येशू ख्रीष्टको नाममा हाम्रो टाउको ढाक्न बोल्दछौं।
 • हाम्रा परिवारहरू, हाम्रा प्रियजनहरू बिरूद्ध शत्रुद्वारा अपहरणको प्रत्येक सेटअप, हामी तिनीहरूलाई येशूको नाममा रद्द गर्दछौं।
 • येशूको नाममा पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौं कि हरेक अपहरणकारीहरूको शिविरमा गोलमाल खडा होस्; हामी येशू ख्रीष्टको नाममा उनीहरूको योजनालाई शुन्य र शून्य घोषणा गर्दछौं।
 • हामी नाइजेरियामा देशका सबै राज्यहरूमा अपहरणको बिरूद्ध बोल्छौं र हामी येशूको नाममा जराबाट तिनीहरूलाई सराप दिन्छौं।
 • २ शमूएल २२: My- My मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु, मेरो ढाल र मेरो उद्धारको सि horn। उहाँ मेरो बलियो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो शरणस्थान र मेरो मुक्ति - हिंस्रक मानिसहरूबाट तपाईं मलाई बचाउँनुहुन्छ। मैले परमप्रभुलाई पुकारें, जो प्रशंसाको योग्य छ, र मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुभएको छ। प्रत्येक निर्दोष आत्मालाई शैतानको एजेन्टले बन्धक बनाएको छ, हामी येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईंको पराक्रमी शक्तिले उनीहरूको रिहाइको घोषणा गर्दछौं।
 • प्रभु, हामी नाइजेरियामा हुने अपहरणका प्रायोजकहरूलाई वचनबद्ध गर्दछौं, हामी तपाईलाई धर्मीहरूको पक्षमा लड्न र येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्टहरूबाट छुटकारा दिन चाहन्छौं।
 • हरेक समर्थक र नाइजेरियाको प्रणालीको हरेक अन्य क्षेत्र मा दुष्ट क्याबल्स देखि प्रायोजक तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाम मा तपाईंको न्याय प्राप्त गर्न दिनुहोस्।
 • भजन १ 17: –-me मलाई तपाईंको आँखाको स्याउ झैं राख्नुहोस्; मलाई तपाईंको पखेटाको छायाँमा लुकाउनुहोस् र मलाई हिंसा गर्ने दुष्टबाट, मलाई चारै तिरबाट घेरेको मेरा घातक शत्रुहरू। हामीले अहिलेसम्म अपहरण गरेका प्रत्येक घटनाहरू येशूको नाममा हेर्नेछौं।
 • हामी येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछौं कि हामीमाथि कुनै खराबी नहोस्, जब हामी हिंड्दछौं, तपाईं समुद्री मार्गमा हाम्रो अगुवा हुनुहुनेछ, हावामा तपाईंको रक्षा गर्नुहोस्, र तपाईंको हात येशू ख्रीष्टको नाममा हामीमा रहोस्।
 • हाम्रो सहयोग तपाईंबाट आउँदछ, कुनै सरकारी वा निजी निकायबाट होइन, बुबाले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ; येशू ख्रीष्टको नाममा धर्मीहरूको प्राणको पछि हामीलाई दुष्ट मानिसहरूबाट जोगाउनुहोस्।
 • बुबा प्रभु हामी सोध्छौं कि अपहरणको घटनाहरू अन्त हुनेछ, हामी हाम्रो देशको सुरक्षा, हाम्रो घर र शहरहरूमा, नाइजेरियामा एक राष्ट्रको रूपमा, येशू ख्रीष्टको नाममा घोषणा गर्दछौं।
 • पिता प्रभु हामी अपहरण गर्न को लागी सबै दुष्ट एजेन्डा रद्द, येशू ख्रीष्टको नाम मा कुनै निष्पक्ष निर्दोष जीवन को हत्या गर्न।
 • ईसा। 54:17 तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियार पनि सफल हुँदैन। येशूको नाममा पिता, सबै चीजहरूमा दुश्मनको सबै हतियार र हामीसँग जडित सबै, हामी प्रार्थना गर्दछौं कि ती सफल नहोस्, तपाईंको सामर्थ्य हात हामीमाथि रहनेछ, तपाईंले हामीलाई दुष्टबाट जोगाउनुहुनेछ, हानि र विनाशबाट जोगाउनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाममा।
 • स्वर्गीय पिता हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं जसलाई तपाईले सँधै सुन्नुहुन्छ, हामी प्रभुको आभारी छौं, र हामी प्रार्थना गर्दछौं र प्राप्त गरेको येशूको नाममा तपाईको प्रख्यात नामको धन्यका होऊन्।

 

विज्ञापन

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्