१०० प्रार्थना कालो जादू र जादुगरी शक्तिबाट सुरक्षाको लागि

5
16110

संख्या २:23:२:23:
23 निश्चय याकूबको विरूद्ध मन्त्र त गर्ने छैन, न त इस्राएललाई नै केही जादू छ। यस समय याकूब र इस्राएलको विषयमा भननेछ, “परमेश्वरले के गर्नुभयो?”

कालो जादू, छन् अँध्यारो बलहरु शैतानको। यी शक्तिहरू आज हामी संसारमा देख्छौं दुष्टको लागि जिम्मेवार छन्। शैतान एक्लै संचालित गर्दैन, उसले आफ्नो आसुरी एजेन्टहरू, जस्तै चुरोट र जादूगरहरू, भुदु पुजारीहरू, नेक्रोमेन्सरहरू, कट्टरपन्थीहरू, स्टारग्याजरहरू, पाम रीडरहरू, ट्याराट कार्ड खेलाडीहरू, जादूगरहरू, माध्यमहरू, मनोविज्ञानहरू, इत्यादि) को सहयोग लिएर काम गर्दछन्। ईसाईहरू लगायत भोली मानिसहरूलाई चलाउने र हानि पुर्‍याउने शैतानको एजेन्टहरू हुन्। मेरो प्रिय मित्र, धोका नहोस्, शैतानिक शक्तिहरू वास्तविक छन्, र यदि तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्न भने, तपाईं शैतानको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। तर मँ आज तपाईंलाई डराउन यहाँ छैन, बरु म यहाँ छु कि अन्धकारको सबै शक्तिहरु लाई मौन गर्न सक्ने शक्ति मा तपाईं को पर्दाफास गर्न। प्रार्थनाको शक्ति। आज हामी कालो जादू र बोक्सीविद्या शक्तिहरूबाट सुरक्षाको लागि प्रार्थनामा हेर्नेछौं।

प्रार्थना को लागि दिइएको छ कि हरेक बच्चाहरु को मंत्र र जादू को शिकार हुन सक्दैन, तपाइँको प्रार्थना जीवन संग शैतानको छेडछाड गर्न को लागी तपाइँ तातो बनाउँछ। प्रेतहरूले समेत ईसाईहरूलाई चिन्छ जुन परमेश्वरको लागि आगो हुन्। जब तपाईंको प्रार्थना जीवन सक्रिय छ, तपाईं भगवानको लागि आगोमा हुनुहुन्छ। शैतानले निरन्तर चोरी, मार्ने र दिनहुँको जीवनलाई नष्ट गरिरहेको छ, आज संसारमा देख्ने हरेक खराबीको जरा शैतानी संसारमा छ, आतंककारीहरूको हमला छ, हाम्रो स्कूलहरूमा हिंसा छ, हाम्रा सडकहरूमा अपराधहरू यी सबै हुन्। धेरैलाई मार्न र लिनको लागि लक्ष्य राक्षसी शक्तिहरूको हेरफेर नरक सकेसम्म हामीले यो प्रार्थना गर्नै पर्छ सुरक्षाको लागि प्रार्थना यस दुष्ट शक्तिहरू र खराब तीरहरूको बिरूद्ध। हामीले दिनहुँ हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ, किनकि जब परमेश्वर तपाईंसँग हुनुहुन्छ, तब कुनै शैतान तपाईंको विरुद्धमा हुन सक्दैन, परमेश्वरले तपाईंलाई जहिले पनि जोगाउनुहुनेछ जसरी उहाँले उजाडस्थानमा ईएसरलका बच्चाहरूलाई सुरक्षा गर्नुभयो। उहाँ तिम्रो वरिपरि आगोको पर्खाल हुनेछ, कुनै शैतानले तपाईंलाई कष्ट दिन यो गर्न सक्ने छैन। जब अन्धकारका एजेन्टहरू तपाईको बिरूद्ध आउँदछन्, तिनीहरू सबै हराएकोमा हराउनेछन्। जब तपाईं प्रार्थना मसीही हुनुहुन्छ तब तपाईंले अनुभव गर्नुहुन्छ। म तपाईंहरूलाई यो विश्वासको साथ प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन दिनुहुन्छ र सँधै प्रार्थना गर्नुहोस्, तिनीहरू लामो हुन सक्छन् तर, तिनीहरू शक्तिशाली छन्। तपाईं तिनीहरूलाई साना समूहमा टु .्ग्याउन सक्नुहुन्छ र यसलाई गहन प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुको हातहरू तपाईंको जीवनमा लगातार येशुको नाममा देख्नुहुनेछ।

KINDLY WATCH EverybodyYYYYAYYAYAY GAYE TV YOUTUBE
सदस्यता लिनुहोस्

प्रार्थना गर्नुहोस्

१. हे रक अफ एजेस, मेरो परिवारको बोक्सीविद्याको सबै जगलाई येशूको नाममा टुक्रा-टुक्रा पार्नुहोस्। तिमी मेरो बुबाको घर / आमाको घरमा बोक्सीविद्याको जग हो, येशूको नाममा मर्न।

२. हे प्रभु, बोक्सीविद्याले येशूका नाममा तिनीहरूको आफ्नै मासु र आफ्नै रगत पिओस्।

Itch. बोक्सीविद्याको सबै सिटहरू, येशूको नाममा परमेश्वरको गर्जनको आगो पाउनुहोस्।

W. बोक्सीविद्या शक्तिहरूको प्रत्येक बस्ती, येशूको नाममा उजाड हुने।

W. बोक्सीविद्याको हरेक सिंहासन, येशूको नाममा आगोले भस्म पार्नुहोस्।

W. बोक्सीविद्या शक्तिको प्रत्येक गढी, येशूको नाममा आगोले तल ताने।

W. बोक्सीविद्याको हरेक शरणस्थान, येशूको नाममा अपमानित हुनु।

W. बोक्सीविद्याको हरेक नेटवर्क, येशूको नाममा विच्छेदन गर्नुहोस्।

W। बोक्सीविद्या शक्तिहरूको प्रत्येक संचार प्रणाली, येशूको नाममा आगोले नष्ट गर्नुहोस्।

१०. बोक्सीविद्या शक्तिहरूको हरेक यातायात प्रणाली, येशूको नाममा विघटन होस्।

११ हे प्रभु, बोक्सीविद्याको शक्तिका हतियारहरू येशूको नाममा ती हुन दिनुहोस्।

१२. म येशूका नाममा शत्रुका सबै बैंक वा स्ट्रुरूमबाट मेरा आशिष्हरू फिर्ता लिन्छु।

१itch. बोक्सीविद्याको वेदी, येशूको नाममा विच्छेदन गर्नुहोस्।

१ w. मेरो विरुद्धमा बनाइएको हरेक बोक्सीविद्या प्याडलक, येशूको नाममा आगोले तोड्न।

१itch. बोक्सीविद्याको हरेक जाल, येशूका नाममा मालिकहरूलाई समात्नुहोस्।

१ w. हरेक बोक्सीविद्या कथन, र मेरो विरुद्धमा प्रक्षेपण, येशूको विरुद्धमा पछाडि फायर।

१ I. म उल्टो, हरेक बोक्सीविद्या दफन येशूको विरुद्धमा मेरो विरुद्धमा फैलियो।

१.. म येशूको नाममा हरेक बोक्सीविद्या जादुबाट मेरो आत्मा बचाउँछु।

१।। म बोक्सीविद्या सम्मनको प्रभावलाई मेरो आत्मामा, येशूको नाममा उल्टाउँछु।

प्रत्येक बोक्सीविद्या पहिचान मार्क, येशूको रगतले सफा गर।

२१. म येशूका नाममा मेरा सद्गुणहरूको प्रत्येक बोक्सीविद्या आदानप्रदानलाई निराश पार्छु।

२२. येशूको रगत, बोक्सीविद्या शक्तिहरूको उडान मार्ग रोक्नुहोस्, मलाई निशाना बनाउनुहोस्।

प्रत्येक बोक्सीविद्याले येशूका नाममा सराप्छ, भत्काउँछ र नष्ट हुन्छ।

24. बोक्सीविद्याको हरेक करार, येशूको रगतले पग्लियो।

म येशूको नाममा कुनै पनि बोक्सीविद्याको वेदीबाट मेरो शरीरको प्रत्येक अ withdraw्ग फिर्ता लिन्छु।

२itch. बोक्सीविद्याले मेरो जीवनमा जे रोपेको छ, अब बाहिर आऊ र येशूको नाममा मर्छ।

२ of. येशूको रगत, येशुको नाममा मेरो भाग्यविरूद्धको हरेक बोक्सीविद्या आरम्भ रद्द गर्नुहोस्।

प्रत्येक बोक्सीविद्याको विष, येशूको नाममा, नष्ट।

२।। म येशूको नाममा मेरो गन्तव्य बिरुद्दको हरेक बोक्सीविद्या बान्की उल्टाउँछु।

W०. मेरो जीवनको विरुद्धमा बनाइएको हरेक बोक्सीविद्या केज, येशूको नाममा नष्ट होस्।

Life१. मेरो जीवनको हरेक समस्या, बोक्सीविद्याबाट उत्पन्न भएको, येशूको नाममा ईश्वरीय र द्रुत समाधान प्राप्त गर्दछ।

Itch२. बोक्सीविद्या द्वारा मेरो जीवनमा गरिएका सबै क्षतिहरू, येशूको नाममा मर्मत गर्नुहोस्।

Blessing 33. बोक्सीविद्या आत्माहरु द्वारा जब्ती हरेक आशीर्वाद, येशूको नाम मा जारी।

Life 34. मेरो जीवन र विवाह बिरुद्द तोकिएको हरेक बोक्सीविद्या शक्ति, येशूको नाममा नष्ट होस्।

Jesus 35. म येशूको नाउँमा बोक्सीको शक्तिबाट आफूलाई अलग गर्दछु।

Prosperity 36. बोक्सीविद्याको प्रत्येक शिविर, मेरो समृद्धिको बिरूद्ध भेला, येशूका नाममा तल झर्छ र मर्छ।

W 37. बोक्सीविद्याको भाँडो, मेरो विरुद्धमा काम गर्ने, म तपाईंमाथि परमेश्वरको न्याय ल्याउनेछु, येशूको नाममा।

W 38. हरेक जादूगरीको भाँडो, मेरो स्वास्थ्य विरुद्ध रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गरेर, येशूको नाममा टुक्रा-टुक्रा पार्नुहोस्।

W।। बोक्सीविद्याको विरोध, पीडाको वर्षा, येशूको नाममा।

Itch०. बोक्सीविद्याको आत्मा, येशूको नाममा मेरो विरुद्ध फैलिएको परिचित आत्मालाई आक्रमण गर्नुहोस्।

Jesus१. म येशूको नाममा, घरेलु बोक्सीविद्याको हातबाट मेरो निष्ठा पुनः प्राप्त गर्दछु।

.२. म येशूको नाउँमा मेरो जीवनमा तन्त्रमन्त्र, बोक्सीविद्या र परिचित आत्माहरूको शक्तिलाई भंग गर्दछु।

Jesus 43. येशूको नाममा, म आफैंमा राखिएको हुनसक्ने सबै खराब श्राप, चेन, जादू, जिन्क्सहरू, जादुगरी, जादुगरी वा टुनाईबाट आफूलाई छुटाउँछु।

Th 44. ईश्वरको गर्जन, मेरो घरमा बोक्सीविद्याको सिंहासनलाई येशूको नाममा खोज्नुहोस् र भत्काउनुहोस्।

Household 45. मेरो घरमा बोक्सीविद्याको सबै सिटहरू, येशूको नाममा परमेश्वरको आगोले पोलेको छ।

Household 46. बोक्सीविद्याको हरेक वेदी मेरो परिवारमा, येशूको नाममा पोष्ट गर्नुहोस्।

God 47. ईश्वरको गर्जन, मेरो परिवारमा बोक्सीविद्याको जग बसाल्नुहोस् येशूको नाममा छुटकारा नदिनुहोस्

Household 48. मेरो घरको चुरोटाहरूको प्रत्येक किल्ला वा शरणस्थल, नष्ट गर्नुहोस्, येशूको नाममा।

Family।। मेरो परिवारमा जादुगरीको लुक्ने ठाउँ र लुक्ने ठाउँ, येशूको नाममा आगोले भस्म पार्नुहोस्।

Household०. मेरो घरको बोक्सीहरूको हरेक स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बोक्सीविद्या नेटवर्क, टुक्रिएको टुक्राहरू, येशूको नाममा।

Lord१. हे प्रभु, मेरो घरको बोक्सीहरूको संचार प्रणालीलाई येशूको नाममा निराश पार्नुहोस्।

Of२. परमेश्वरको डरलाग्दो आगो, येशूको नाममा मेरो घरको बोक्सीविद्याको यातायात उपभोग गर्नुहोस्।

Agent 53. हरेक एजेन्ट, मेरो घरको बोक्सीको वेदीमा सेवा गर्दै, येशूको नाममा तल झर्दछ र मर्दछन्।

Under 54। गर्जन र ईश्वरको आगो, मेरो आशिष्‌ पाउँदै घरेलू बोक्सीविद्याको भण्डारगृहहरू र स्ट्रुरूमहरू पत्ता लगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई येशूको नाममा तल तान्नुहोस्।

Against 55. कुनै पनि बोक्सीविद्या श्राप, मेरो विरुद्धमा काम गर्ने, येशूको रगतले खारेज गर।

Affect 56. घरेलु बोक्सीविद्याको प्रत्येक निर्णय, वाचा र वाचाले मलाई असर गर्छ, येशूको रगतले रद्द गर्दछ।

God 57. म येशूको आगोमा, मेरो विरुद्धमा बोक्सीविद्याको हरेक हतियार, परमेश्वरको आगोले नष्ट गर्दछ।

Body 58. कुनै पनि सामग्री, मेरो शरीरबाट लिएको र अब बोक्सीविद्याको वेदीमा राखिएको, येशूको आगोमा परमेश्वरको आगोले पोलेर।

।।। म येशूको विरुद्धमा मेरो विरुद्धमा बनाइएको हरेक बोक्सीको गाडाहरूलाई उल्टाउँछु।

Ches०. हरेक जाल, डाईहरू द्वारा मेरो लागि सेट, येशूको नाममा, तपाईंको मालिकहरू पक्रन।

W१. हरेक बोक्सीविद्या प्याडलक, येशूको नाममा मेरो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रको विरुद्धमा बनाइएको।

Household२. घरको बोक्सीहरूको हरेक बुद्धिमत्ता, येशूको नाममा मूर्खतामा परिवर्तन गर्नुहोस्।

Household 63. घरका दुश्मनहरूका सबै दुष्टता, तिनीहरूलाई पक्रन, येशूको नाममा।

१.. म येशूको नाममा हरेक बोक्सीविद्या जादुबाट मेरो आत्मा बचाउँछु।

Sake 65. कुनै जादूगरी चरा, मेरो खातिर उडान गर्दै, येशूको नाममा तल झर्छ, मर्छ र खरानीमा पोलो।

Any 66. मेरो कुनै पनि आशिष्, घरको बोक्सीले व्यापार गरेको, म येशूको नाममा मलाई फिर्ता गर।

Ches 67. मेरो कुनै पनि आशीर्वाद र साक्षीहरू, चुरोटहरू निल्छन्, परमेश्वरको आगोको तातो कोइलामा रूपान्तरण हुनेछ र येशूको नाममा बान्ता होस्।

Jesus 68. म बोक्सीविद्या सम्बन्धी कसमको हरेक बन्धनबाट येशूको नाममा विच्छेद गर्दछु।

W।। कुनै पनि जादूगरी कपडा, जहाँ मेरा आशीर्वादहरू लुकेका छन्, येशूको आगोमा परमेश्वरको आगोले पोलेको हुनुपर्छ।

.०. (आफ्नो टाउकोमा आफ्नो दाहिने हात राख्नुहोस्) हरेक बोक्सीविद्या वृक्षारोपण, प्रदूषण, मेरो शरीरमा भण्डारन र सामग्री, परमेश्वरको आगोले पग्लिन्छ र येशूको रगतले बहिष्कार हुन्छ।

Itch१. बोक्सीविद्याको आक्रमणबाट ममाथि गरिएको प्रत्येक दुष्ट कार्य येशूको नाममा उल्टो होस्।

प्रत्येक बोक्सीविद्याको हात, मेरो जीवनमा खराब बीउ रोप्दै सपनाको हमलाहरू मार्फत, येशूको नाममा मरेर खरानी भयो।

Desired 73. प्रत्येक बोक्सीविद्या अवरोध, मेरो इच्छित चमत्कार र सफलताको बाटोमा राखिएको, येशूको पूर्वमा परमेश्वरको पूर्वी हावाबाट हटाइनेछ।

Against 74. हरेक बोक्सी मन्त्र जाप, जादू र मेरो विरुद्धमा प्रक्षेपण, म तिमीलाई बाँधेर येशूको नाममा, तपाइँको मालिकको विरुद्धमा।

Life 75. म येशूको नाममा मेरो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न डिजाइन गरिएको बोक्सीविद्याको हरेक कथानक, उपकरण, योजना र परियोजना निराश पार्छु।

कुनै पनि बोक्सी, आफूलाई कुनै पनि पशुको शरीरमा पेश गर्दै, मलाई हानि पु order्याउन, येशूको नाममा सदाको लागि त्यस्ता पशुको शरीरमा फस्न।

Blood 77. मेरो रगतको कुनै थोपा पनि, कुनै जादुगरले चुस्ने, अब येशूको नाममा बान्ता हुन।

Me 78. मेरो कुनै पनि भाग, घर / गाउँ चुरोटहरु बीच साझा, म येशूको नाममा, म तिमीलाई पुन: प्राप्ति।
Body।। मेरो शरीरको कुनै पनि अ ,्ग, जुन बोक्सीविद्या अभियानको माध्यमबाट अर्कोको लागि आदानप्रदान गरियो, अब येशूको नाममा बदल्नुहोस्।

Of०. म येशूको नाममा गाउँ / घरका चुपचाप बीच साझेदारी गरिएका मेरा सबै सद्गुणहरू / आशीर्वादहरू पुनः प्राप्त गर्दछु।

Any१. म कुनै बोक्सीविद्याको आह्वानको खराब प्रभावलाई उल्टाउँछु वा मेरो आत्मालाई बोलाउँछु, येशूको नाममा।

My२. मैले येशूको नाममा बोक्सीविद्याको जादुगरी वा दासत्वबाट मेरा हात र खुट्टा छोडिदिएँ।

Of 83. येशूको रगत, ममाथि वा मेरो कुनै पनि सम्पत्तीमा, येशूको नाममा भएका सबै बोक्सीविद्या परिचय चिन्ह हटाउनुहोस्।

Of 84. म येशूको नाममा मेरो जीवनको बिरूद्ध कुनै पनि पुनर्मिलन वा घर र गाउँका चुहावटहरू फेरि मिलाउन म मना गर्दछु।

Lord 85. हे प्रभु, मेरो घरका चुरोटहरूको सम्पूर्ण शरीर प्रणालीले येशूका नाममा उनीहरूको सबै दुष्टतालाई स्वीकार नगरुन्जेल नराम्रो काम गरोस्।

Lord 86. हे प्रभु, येशूका नाममा तिनीहरूबाट परमेश्वरको कृपा फिर्ता होस्।

Lord 87. हे प्रभु, उनीहरूले दिनको त्यो रातमा रातमा बाक्लो घामको रात जस्तै येशूको नाममा डुबाउन शुरू गरोस्।

Lord 88. हे प्रभु, तिनीहरूको निम्ति काम गरेका सबै कुरा येशूको नाममा उनीहरूको विरुद्धमा काम गर्न दिनुहोस्।

हे प्रभु, तिनीहरूले येशूको लामा, आफ्नो लाज ढाक्न कुनै लुगा नदेऊ।

O ० ओ लोड, हजुरलाई अपश्‍चात्तापी हुनेहरू सबैलाई दिनको सूर्य र रातमा चन्द्रमाले येशूको नाममा हिर्काओस्।

हे प्रभु, प्रत्येक पाइलामा गएर उनीहरूलाई येशूको नाममा ठूलो विनाशतिर लैजानुहोस्।

। २. तर हे प्रभु, मलाई तपाईंको हातको खाली ठाउँ, येशूको नाममा बस्न दिनुहोस्।

Lord।। हे प्रभु, तपाईंको भलाइ र दयाले मलाई येशूको नाउँमा अब मद्दत गर्न दिनुहोस्।

Life।। मेरो जीवनको खिलाफ कुनै जादू टोलीले कुनै पनि पानीमुनि, येशूको नाममा, आगोको तुरुन्त न्याय प्राप्त गर्दछ

W।। हरेक बोक्सीविद्या शक्ति, जसले मेरो सपनामा आत्मिक पति / पत्नी वा एक दुष्ट बच्चालाई प्रस्तुत गरेको छ, येशूको नाममा आगोले पोलेको।

Itch।। बोक्सीविद्या शक्ति को हरेक एजेन्ट, मेरो को रूपमा प्रस्तुत। पति / पत्नी वा बच्चा। मेरो सपनामा, येशूको नाममा आगोले पोलेर।

Itch।। बोक्सीविद्या शक्तिका सबै एजेन्टहरू शारीरिक रूपमा शारीरिक रूपमा मेरो वैवाहिक सम्बन्धमा यसलाई निराश पार्न, अब तल झर्छ र येशूको नाममा नष्ट हुन्छन्।

Itch।। बोक्सीविद्या शक्तिका सबै एजेन्ट, सपनाहरू मार्फत मेरो आर्थिक आक्रमण गर्न खटाइएको, येशूका नाममा तल झर्छ र नष्ट हुन्छन्।

।।। हे प्रभु, तपाईंको गर्जनले येशूका नाममा मेरो विरुद्धमा विचार-विमर्श र फैसले फैलाउने हरेक बोक्सीविद्या शक्ति लोप फेला पार्न र नष्ट गर्न दिनुहोस्।

१००. मेरो गाउँ वा जन्म स्थानको कुनै पनि पानी आत्मा, म र मेरो परिवारको विरुद्ध जादूटो गर्ने अभ्यास गर्दै, येशूको नाममा परमेश्वरको वचनले काट्नु पर्छ।

मेरो सुरक्षाको लागि धन्यवाद येशूलाई।

 


अघिल्लो लेखमा१०० दैनिक प्रार्थनाहरू जीवनमा सफलताको लागि
अर्को लेखमाअनौठो रोगहरू निको पार्ने लागी प्रार्थना
मेरो नाम पास्टर Ikechukwu Chinedum हो, म भगवानको एक मानिस हुँ, जो यस आखिरी दिनमा भगवानको चालमा उत्साहित छ। म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई अनुग्रहको अनौंठो क्रमले पवित्र आत्माको शक्ति प्रकट गर्न शक्ति प्रदान गर्नुभयो। म विश्वास गर्दछु कि कुनै पनि इसाईलाई शैतानले थिचोमिचो गर्नु पर्दैन, हामीसँग प्रार्थना र वचन मार्फत बाँचिरहन सक्ने शक्ति हुन्छ। थप जानकारी वा परामर्शका लागि, तपाईं मलाई chinedumadmob@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा मलाई +2347032533703 मा व्हाट्सएप र टेलिग्राममा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म तपाईंलाई Telegram मा हाम्रो शक्तिशाली २ H घण्टा प्रार्थना समूहमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्न मनपराउँछु। यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अब, सामील हुन https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ। भगवान तपाईंलाई आशीर्वाद दिनुहोस्।

5 COMMENTS

    • तपाईको एमिलीसँग यो राम्रो छ, तपाईंलाई थाहा छ तपाईको बिरूद्ध कुनै शस्त्र सफल हुँदैन र २ prosper:२:23 ले हामीलाई भन्दछ कि कुनै पनि जादू र जालले हामीलाई हानी गर्न सक्दैन, म तपाईलाई मेरो प्रार्थनामा सँधै उल्लेख गर्नेछु। येशूको नाममा बलियो बन्नुहोस्।
      साथै अब तपाइँ हाम्रो WhatsApp प्रार्थना समूहमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ https://chat.whatsapp.com/JdjLBj9Vd2h8fmqJle8MUN

  1. दुष्ट, प्रेतहरू र बोक्सीविद्याको शक्तिहरूको विरूद्ध यो प्रार्थनाको लागि धन्यबाद। म उपन्यास लेख्दै छु। यो उपन्यास पूर्वस्कूली शिक्षकको बारेमा हो जसले बुझे कि प्रिस्कूलरमा धेरै बच्चाहरू कफनमा जन्मेका हुन् र शिल्प पनि सिकाइदैछन्। यसले बोक्सीविद्याको अन्धकार प्रकट गर्दछ। धेरै मानिसहरु यो मनपर्दैन, मेरो विरुद्धमा आओ। म यो प्रार्थना मेरो पुस्तकमा एकीकृत गर्न चाहन्छु, र यदि ती राक्षसी आत्माहरूले यसलाई पढ्यो भने, तिनीहरू भाग्नेछन्।

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

यो साइट स्प्याम कम गर्न Akismet को उपयोग गर्दछ। जान्नुहोस् कि तपाईंको डेटा कसरी संसाधित छ.