Bible० बाइबल पदहरू गर्भमा फल फलाउने सम्बन्धमा।

9
18409

उत्पत्ति १:२:1:

२ God अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “फलदायी बन, वृद्धि र वृद्धि गर, र पृथ्वीलाई फेरि भर, र यसलाई आफ्नो वशमा राख।

समुद्रका माछाहरू, आकाशका चरा र पृथ्वीमा आउने हरेक जीवित प्राणीमाथि।
मानिसजातिलाई परमेश्वरको पहिलो आशिषहरु हामी फलदायी र गुणा हुनु थियो। गर्भको फलफूल हुन हामीले 50० बाइबल पदहरू कम्पाइल गरेका छौं तपाईको करारलाई स्थापित गर्नका लागि फलफूल भगवान संग। उनले भने कि मैले उनको कुरा सुने कि त्यहाँ गैर जवान मानिस त्यहाँ फ्याँकिनेछ, भूमिमा अथवा कोही पनि बाँझो हुने छैन, भगवान्ले भनेका पनि हाम्रा बिरुवाहरू फलदायी हुनेछन्। यो तपाईको बाँझो हुनलाई ईश्वरीय इच्छा होइन, बाँझोपन शैतानको कष्ट हो। जब तपाईं यी बाइबली पदहरू पढ्नुहुन्छ, म तपाईंलाई प्रोत्साहन गर्दछु कि येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूको फलको घोषणा गर।

KINDLY WATCH EverybodyYYYYAYYAYAY GAYE TV YOUTUBE
सदस्यता लिनुहोस्

यस बाइबल पदहरू प्रार्थनापूर्वक अध्ययन गर्नुहोस् र आशा गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईंको वचनलाई तपाईंको जीवनमा ल्याउनुहुनेछ। यसले तपाईंको गर्भमा वा प्रजनन अंगहरूमा भएका चिकित्सा जटिलताहरूलाई कुनै फरक पार्दैन, जब तपाईंले गर्भको फलफूलका बारेमा यी बाइबलीय पदहरूको अध्ययन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईंलाई आज दिईएको प्रत्येक चिकित्सा निर्णयहरूमाथि शासन गर्नेछ। नडराऊ, तपाईंको फलको बारेमा वचनले भनेको कुरामा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईंले येशूको नाममा तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको प्रकटन देख्नुहुनेछ। म तपाईको फलका लागि अग्रिम बधाई दिन्छु।

Bible० बाइबल पदहरू गर्भमा फल फलाउने सम्बन्धमा।

१) उत्पत्ति १:२:1:
२ God अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “फलदायी बन, वृद्धि र वृद्धि गर, र पृथ्वीलाई फेरि भर, र यसलाई वशमा पार। समुद्रको माछा र आकाशका चराहरू र सबै जीवित प्राणीहरूमाथि शासन गर। त्यो पृथ्वीमा सारिन्छ।

१) उत्पत्ति १:२:2:
1 तब परमेश्वरले नूह र उनका छोराहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “फलदायी बन, वृद्धि, वृद्धि र पृथ्वीलाई भरिपूर्ण पार्।

१) उत्पत्ति १:२:3:
And अनि तिमीहरू फलदायी हुनेछौ र वृद्धि हुनेछौ; पृथ्वीमा प्रचुर मात्रामा ल्याऊ र त्यसमा धेरै वृद्धि गर।

))। लेवी २::::
9 म तिमीहरूलाई आदर गर्छु।

१) उत्पत्ति १:२:5:
२२ तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो: “फल्दै-फुल्दै, वृद्धि हुँदै जाओ, र समुद्रमा पानी भरिदेओ, र पृथ्वीमा चराहरू गुणा होऊन्।

१) उत्पत्ति १:२:6:
17 तपाईंको साथमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू, सबै प्राणी, चरा-चुरू ;्गी, र गाई-वस्तुहरू र पृथ्वीमा घस्रने प्राणीहरू सबै यहाँ ल्याऊ। तिनीहरूले पृथ्वीमा प्रशस्त बाली जन्माउनेछन्, र फलदायी हुनेछन्, र पृथ्वीमा बढ्ने।
))। भजन १ 7: -127 3--5:
3 हेर, केटाकेटीहरू प्रभुको सम्पत्ति हुन् र गर्भको फलचाहिं उसले पाउने इनाम हो। Ar ar ar ar a a man;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; युवाका बच्चाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। 4 त्यो मानिस धन्यको हो, जसले आफ्ना कोचीतले भरिपूर्ण पार्दछ। तिनीहरू लज्जित हुनेछैनन्, तर तिनीहरू शत्रुका साथ ढोकामा बोल्नेछन्।

२)। भजन: 8:::
3 हेर, केटाकेटीहरू प्रभुको सम्पत्ति हुन् र गर्भको फलचाहिं उसले पाउने इनाम हो।

))। प्रस्थान १:9:१:1:
7 तर इस्राएलका मानिसहरूका धेरै बाल-बच्चाहरू थिए र तिनीहरूका सन्तान बढि नै रहे। भूमि तिनीहरूले भरिएको थियो।

१) उत्पत्ति १:२:10:
4 म तेरो सन्तानहरूलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बनाउनेछु। अनि तिम्रा सन्तानहरूले संसारका सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना निम्ति आशीर्वादको रूपमा पाउनेछन्।

१) उत्पत्ति १:२:11:
२ the त्यही रात प्रभु तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र भने, “म तेरो बुबा अब्राहामको परमेश्वर हुँ। नडरा, म तँसँग छु र म तँलाईं आशीर्वाद दिनेछु।

२)। भजन: 12:::
3 तिम्री पत्नी तेरो घरको चारैतिर फलफूलको बोट जस्तो हुनेछ। तिम्रा छोरा-छोरीहरू तिमीले टेबल वरिपरि भद्राक्षको रूखहरू जित्ने छन्।

१)) व्यवस्था :१:::
१ And अनि उसले तिमीलाई प्रेम गर्नेछ र तिमीलाई आशिष् दिनेछ र तिमीलाई धेरै बनाउनेछ। अनि उहाँले तिम्रो गर्भमा फल दिनुहुनेछ र अन्न, मद्य, तेल र गाईको अन्न उब्जनी दिनुहुनेछ। उहाँले तपाईंको पुर्खाहरूले दिन तिमीलाई गर्न निम्ति sware जो तपाईंको भेडाको बगाल, देशमा।

१) उत्पत्ति १:२:14:
20 “अनि इश्माएलको बारेमा मैले सुनेको छु। मैले उसलाई आशीर्वाद दिएँ र उसलाई फल दिन शुरू गर्ने छु र उसलाई धेरै वृद्धि गर्ने बनाउँछु। उसले बाह्र जना राजकुमार जन्माउनेछ, र म उसलाई एक महान जाति बनाउनेछु।

१))। उत्पत्ति १: १- 15-1१:
१ आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। २ पृथ्वी खाली र शून्य थियो। अँध्यारोको अनुहार अँध्यारो थियो। र परमेश्वरको आत्मा पानी को अनुहार सारियो। 3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “उज्यालो होस्!” अनि उज्यालो देखा पर्यो। 4 परमेश्वरले उज्यालो देख्नु भयो अनि त्यसलाई असल मान्नु भयो। तब परमेश्वरले उज्यालोलाई अँध्यारोबाट छुट्याउनु भयो। God अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई “दिन” र अँध्यारोलाई “रात” भनेर बोलाउनुभयो। साँझ र बिहान पहिलो दिन थियो। 6 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पानीको माझमा एक आगो उत्पन्न होस्, र यसले पानीलाई दुइ भागमा विभाजित गरोस्। God तब परमेश्वरले आकाश बनाउनुभयो र आगोको मुनिको पानीलाई दुई भागमा बाँडेर पानीलाई दुई भाग गर्नुभयो: अनि त्यस्तै भयो। And अनि परमेश्वरले आकाशलाई स्वर्गको नाम दिनुभयो। साँझ र बिहान दोस्रो दिन थियो। 9 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “आकाश मुनिको पानी एकै ठाउँमा जम्मा होस्, र त्यहाँ सुख्खा भूमि देखियोस्। त्यस्तै भयो। १० अनि परमेश्वरले सुख्खा भूमिलाई पृथ्वी पनि भन्नुभयो; पानीले जम्मा गरेको पानीलाई “समुद्र” भन्यो, अनि परमेश्वरले देख्नु भयो कि त्यो राम्रो छ। 11 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पृथ्वीमा घाँस, जडिबुटी उत्पादन गर्ने बिउ र फल फल्ने रूखहरू उम्रन सकून्। फल फलाउने रूखले आफ्नै फल फलाउँनेछ, जसको बीउ आफैमा पृथ्वीमा छ। अनि त्यस्तै भयो। १२ पृथ्वीले घाँस र जडिबुटी उब्जाउ भयो, जुन आफ्नै खालको बोटमा फल फलाउँदछ, र रूखले फल फलाउँदछ, जसको बीउ आफैंमा आफ्नै प्रकारको थियो, र परमेश्वरले देख्नुभयो कि यो असल छ। १ the साँझ र बिहान तेस्रो दिन थियो। 14 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “आकाशमा उज्यालो होस्। यी चिन्हहरू, asonsतुहरू, दिनहरू र वर्षहरूको निम्ति रहोस्। १ them अनि पृथ्वीमा उज्यालो दिनको लागि तिनीहरू आकाशको प्रकाशमा बत्तीहरू रहोस्। 16 तब परमेश्वरले दुइवटा ठूलो बत्तीहरू बनाउनु भयो। दिन शासन गर्न ठूलो प्रकाश र रात कम गर्न कम प्रकाश: उसले तारालाई पनि बनायो। १ And अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वर्गको ज्वालामा राख्नुभयो पृथ्वीमा उज्यालो दिनको लागि, १ 17 र दिन र रात शासन गर्न र ज्योतिलाई अन्धकारबाट विभाजन गर्न: र परमेश्वरले देख्नुभयो कि यो राम्रो छ। १ And साँझ र बिहान चौथो दिन थियो। २० तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “पानीले प्रशस्त मात्रामा जीवजीवात ल्याओस्, र चराहरू पृथ्वीको माथि आकाशमा उड्न सक्छ। २१ अनि परमेश्वरले ठूला-ठूला व्हेल र सबै जीवित प्राणीहरू बनाउनुभयो, जुन पानीले प्रशस्त प्रकारको पानीमा उत्पन्न भयो, जुन तिनीहरूको प्रकारको थियो, र हरेक पखेटा आफ्नै किसिमका थिए। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो कि यो असल छ। २२ तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो: “फल्दै-फुल्दै, वृद्धि हुँदै जाओ, र समुद्रमा पानी भरिदेओ, र पृथ्वीमा चराहरू गुणा होऊन्। २ the साँझ र बिहान पाँचौं दिन थियो। 24 तब परमेश्वरले भन्‍नुभयो, “पृथ्‍वीले आफ्‍नो प्रकारका जन्तुहरू, गाईवस्तु र घस्रने जन्तुहरू र ज kind्गली ज his्गली पशुहरू आफ्‍नो प्रजातिको जस्‍तै जम्मा गरोस्‌।” अनि यस्‍तो भयो। 25 अनि परमेश्वरले आफ्नो जातको पृथ्वीको जनावर गरे, र आफ्नो जातको गाई, र हरेक कुरा कि आफ्नो जातको पृथ्वीमा creepeth: परमेश्वरको देख्यो यो राम्रो थियो। २ God तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऔं, हामीहरू आफ्नो प्रतिरूपमा बनाऔं, र उनीहरूले समुद्रको माछा, आकाशका चराहरू, गाईवस्तुहरू, र सारा पृथ्वीमाथि र माथि शासन गर्नेछन्। पृथ्वीमा creepeth कि प्रत्येक जीविका चीज। २ So त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै स्वरूपमा उसलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारीले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। २ God अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “फलदायी बन, वृद्धि र वृद्धि गर, र पृथ्वीलाई फेरि भर, र यसलाई वशमा पार। समुद्रको माछा र आकाशका चराहरू र सबै जीवित प्राणीहरूमाथि शासन गर। त्यो पृथ्वीमा सारिन्छ। २ God तब परमेश्वरले भन्नुभयो, 'हेर! म तिमीहरूलाई प्रत्येक जडिबुटी हुने बीउ दिन्छु, जो सम्पूर्ण पृथ्वीको रूखमा छ, र हरेक रूखमा रूखमा फल दिने रूखको फल हुन्छ। यो तिम्रो लागि मासु हो। And० पृथ्वीका जast्गली जनावर, आकाशका सबै पक्षी र पृथ्वीमा घस्रने हरेक प्राणीलाई, जसमा जीवन हुन्छ, मैले मासुका लागि हरियो हरियो जडिबुटी दिएको छु, र त्यस्तै भयो। 31 अनि परमेश्वरले हेर, यो धेरै राम्रो थियो, उहाँले बनाएको हरेक कुरा देखे, र।

१) उत्पत्ति १:२:16:
11 तर परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, “म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। एउटा जाति र राष्ट्रहरूको समूह तिमीकै राजा हुनेछ। राजाहरू तिम्रो कवचबाट बाहिर निस्की आउनेछन्।

१) उत्पत्ति १:२:17:
And me Behold, “;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; यो भूमि तिम्रा छोरा-छोरीहरूलाई सदाको लागि दिनेछु।

))। २ तिमोथी १:::
१ therefore तसर्थ म चाहन्छु कि सानी स्त्रीहरूले विवाह गरून्, बच्चाहरू जन्माउन्, घरको मार्गनिर्देशन गरे, अनि तिनीहरूको विरोधीहरूलाई अपमानजनक कुरा गर्ने मौका नदेऊ।

१)) रोमी :19::12१:
परमेश्वरको को राम्रो र स्वीकार्य र सिद्ध छ के तिमीहरू साबित हुन सक्छ भनेर तर तिमीहरू आफ्नो मन को Renewing द्वारा कायापलट हुन,: 2 अनि यस संसारमा conformed हुन।

१) उत्पत्ति १:२:20:
27 इस्राएलीहरू मिश्रको गोशेन भूमिमा बस्न थाले। तिनीहरूको भूमिमा ठूलो संख्यामा वृद्धि भयो।

१) उत्पत्ति १:२:21:
He he;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his;; तिनीहरूले भने, “तिमी को हौ? उनले भने, “नानीहरू मेरा निम्ति अत्यन्तै राम्रो छ।

१) उत्पत्ति १:२:22:
And Almighty;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty Almighty

१) उत्पत्ति १:२:23:
10 परमप्रभुका दूतले उनलाई भने, “म तेरो सन्तानहरूलाई ठूलो बनाउनेछु र धेरै संख्यामा गन्न सकिने छैन।

१) उत्पत्ति १:२:24:
२ God तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऔं, हामीहरू आफ्नो प्रतिरूपमा बनाऔं, र उनीहरूले समुद्रको माछा, आकाशका चराहरू, गाईवस्तुहरू, र सारा पृथ्वीमाथि र माथि शासन गर्नेछन्। पृथ्वीमा creepeth कि प्रत्येक जीविका चीज।

))। भजन १ 25: -127 1--5:
1 प्रभुले घर नबनाईकन, ती निर्माण गर्ने व्यर्थमा परिश्रम गर्दछन्: प्रभुले शहरलाई सुरक्षित राख्नु भएन भने, पहरेदार व्यर्थमा जान्छ। २ बिहान चाँडो उठ्नु, ढिलो गरेर उठ्नु, शोकको रोटी खानु तिमीहरूको निम्ति व्यर्थ छ; यस्तै प्रकारले उसले आफ्नो प्रियजनलाई निद्रामा पार्छ। 2 हेर, केटाकेटीहरू प्रभुको सम्पत्ति हुन् र गर्भको फलचाहिं उसले पाउने इनाम हो। Ar ar ar ar a a man;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; युवाका बच्चाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। 3 त्यो मानिस धन्यको हो, जसको आफ्ना तरिकाहरूले तिनीहरू भरिएका हुन्छन्। तिनीहरू लज्जित हुनेछैनन्, तर तिनीहरू द्वारमा शत्रुहरूसँग बोल्छन्।

१) उत्पत्ति १:२:26:
24 यसकारण, एकजना मानिसले आफ्नो आमा-बाबुलाई छोडेर आफ्नी पत्नीसित सम्बन्ध राख्छ।

१२)। मत्ती :27::5:
१ your तपाईंको ज्योति मानिसहरूसामु चम्कोस्, ताकि तिनीहरूले तपाईंको असल कार्य देखून् र स्वर्गमा बस्नुहुने तपाईंको बुबाको महिमा गरून्।

१))। उत्पत्ति १: १- 28-38१:
8 तब यहूदाले एरको भाइ ओनानलाई भने, “जा अनि मरेको दाइको पत्नीसित सुत। On ओनानलाई थाहा थियो कि बीउ उसको हुन हुँदैन। जब याकूब आफ्नो दाज्यूको पत्नीको घरमा गए तब उसले त्यो भूईमा भूईंमा पकायो। नत्र भने त्यो भाइले उसको भाइलाई नानी दिनेछ। 9 अनि उहाँले प्रभु अप्रसन्न तुल्याएको गर्नुभयो जो कुरा: उहाँले पनि उहाँलाई निहत यसकारण।

१) उत्पत्ति १:२:29:
१ And तब उनले याकूबलाई सुगन्धित मासु र रोटी दिई।

१) उत्पत्ति १:२:30:
१ आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।

१))। उत्पत्ति १: १- 31-5१:
22 मतूशेलह जन्मेपछि हनोक 23 वर्ष सम्म परमेश्वरको पछि लागे र उनलाई अर्को छोरा र छोरीहरू पनि जन्मे। २ En हनोकको उमेर तीन सय पैँसत्तर वर्ष भएको थियो।

१) यशैया :32१:१०:
6 तर भद्राक्षको रूखहरू त्यसरी नै छोडिनेछ जसरी भद्राक्षको रूख काँपिरहेछ, रूखको टुप्पोमा दुई वा तीन बेरीजहरू, यसको फलहरू चार वा पाँचवटा फलदार हाँगाहरूमा हुन्छन्, "परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ।

१) यशैया :33१:१०:
१ And उसको ज forest्गलको र उनीहरूको फलफूलको ज soul्गली र आत्मा र शरीर दुवैको खम्बामा भस्म हुनेछ।

१)) व्यवस्था :१:::
63 अनि यो तपाईं राम्रो के प्रभु रमाए रूपमा गर्न, र तपाईं गुणा गर्न, पारित गर्न आउन पर्छ; तब परमप्रभु तिमीहरुसंग अत्यन्तै खुशी हुनु हुनेछ जब तिमी नष्ट हुनेछौ अनि नष्ट हुनेछौ। जुन भूमि तिमीहरू लिंदैछौ त्यो भूमि तिमीहरूबाट निकालियौ।

))। प्रस्थान १:35:१:7:
Pharaoh Pharaoh।।।।।।।।।। Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh।। Pharaoh Pharaoh। Pharaoh Pharaoh Pharaoh। Pharaoh Pharaoh।। Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh। Pharaoh।। Pharaoh Pharaoh Pharaoh।।।। Pharaoh। Pharaoh।।।।। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh। Pharaoh।।।।। Pharaoh।।।।। Pharaoh। Pharaoh।।।।।।।। Pharaoh। Pharaoh।। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh। Pharaoh।।।।।।।।।

१) उत्पत्ति १:२:36:
6 अनि म तिमीलाई अधिक फलदायी बनाउन हुनेछ, र म तिमीलाई को राष्ट्रका गर्नेछ, र राजाहरू तिमीलाई बाहिर आउन पर्छ।

) 37)। उत्पत्ति १: २ 1-२27
२ So त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै स्वरूपमा उसलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारीले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। २ God अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “फलदायी बन, वृद्धि हुँदै जान, र पृथ्वीलाई फेरि भर, र यसलाई वशमा पार। समुद्रको माछा र आकाशका चराहरू र सबै जीवित प्राणीहरूमाथि शासन गर। त्यो पृथ्वीमा सारिन्छ।

१))। उत्पत्ति १: १- 38-1१:
२ God तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऔं, हामीहरू आफ्नो प्रतिरूपमा बनाऔं, र उनीहरूले समुद्रको माछा, आकाशका चराहरू, गाईवस्तुहरू, र सारा पृथ्वीमाथि र माथि शासन गर्नेछन्। पृथ्वीमा creepeth कि प्रत्येक जीविका चीज। २ So त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै स्वरूपमा उसलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारीले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो।

१)) यूहन्ना २०:--::
१ For किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। १ For किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनको लागि आफ्नो छोरालाई संसारमा पठाउनुभएन। तर उहाँद्वारा संसारले उद्धार पाउन सक्छ।

१) यशैया :40१:१०:
१ it अब, थोरै बितिसक्यो, र लबानोन एक फलदायी खेतमा परिणत हुनेछ, र फलदार ज field्गललाई वनको रूपमा मानिनेछ?

))। यर्मिया :41२:२:23:
3 अनि म तिनीहरूलाई संचालित छन् whither सबै देशहरूमा बाहिर मेरो बगालको को शेष भेला हुनेछ, र आफ्नो Folds तिनीहरूलाई फेरि ल्याउने; तिनीहरू फलदायी हुनेछन् र वृद्धि हुनेछन्।

१) यशैया :42१:१०:
1 अब म मेरा साथीहरूकालागि गीत गाउनेछु। मेरो असल प्रेमिकाको दाखको बगैंचा एकदमै फलदायी पहाडमा छ।

१) उत्पत्ति १:२:43:
२२ यूसुफ एक फलफूलको हाँगा हो, र इनारले पनि फलफूलको हाँगा। जसका हाँगाहरू भित्तामा बग्दछन्:

१) उत्पत्ति १:२:44:
The२ दोस्रो भाइको नाम एप्रैम राखियो। किनकि परमेश्वरले मेरो कष्टको ठाउँमा मलाई फल फलाउनु भयो।

१) उत्पत्ति १:२:45:
२२ उसले त्यहाँबाट अर्को एउटा कूवा खने। तर तिनीहरूले झगडा गरेनन् र उनले त्यसको नाम रहोबोत राखे। उनले भने, “अब परमप्रभुले हाम्रो निम्ति ठाउँ बनाउनु भयो। हामी परिपक्व छौं।

))। यूहन्ना १:46:२:15:
१ Ye तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले चुनेको हुँ र मैले तिमीलाई यो आज्ञा गरेको छु कि तिमी गएर फल फलाऊ, र फल फलाइ रहोस्, ताकि मेरो नाममा पितासँग जे माग्छौ, उहाँले त्यो दिनुहुनेछ। ।

२)। लूका १:47:२:1:
With 37 किनकि परमेश्वरसित कुनै कुरा असम्भव हुँदैन।

) 48)। इजकिएल १ :19: १०:
10 तिम्री आमा पानीको छेउको दाखको बोट जस्तै थिई। उनी पानीको छेउछाउमा फल फलाउँछिन् र हाँगाले भरिएका थिए।

) 49)। इजकिएल १ :17: १०:
5 उनले जमिनको बीउ छरे र त्यसमा फल लाग्यो। परमप्रभुले यसलाई प्रशस्त पानी भएको ठाउँमा रोप्नु भयो अनि त्यस रूखलाई एउटा ठूलो रूख जस्तो बनाउनु भयो।

१) यशैया :50१:१०:
१ For किनकि परमप्रभुले आकाश सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वर आफैले पृथ्वी बनाउनु भयो र यसलाई बनाउनु भयो। उहाँले व्यर्थमा छैन यो सिर्जना, यो स्थापित भएकोछ, उहाँले यो Inhabited गर्न गठन: म प्रभु हुँ; त्यहाँ अरू कोही छैन।

 


अघिल्लो लेखमाPrayer 45 प्रार्थनामा मृत्युको काँडहरू विरुद्ध बिन्दुहरू छन्
अर्को लेखमा१ m एमएफएम प्रार्थनाले खराब सपनाहरू रद्द गर्न संकेत गर्दछ
मेरो नाम पास्टर Ikechukwu Chinedum हो, म भगवानको एक मानिस हुँ, जो यस आखिरी दिनमा भगवानको चालमा उत्साहित छ। म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई अनुग्रहको अनौंठो क्रमले पवित्र आत्माको शक्ति प्रकट गर्न शक्ति प्रदान गर्नुभयो। म विश्वास गर्दछु कि कुनै पनि इसाईलाई शैतानले थिचोमिचो गर्नु पर्दैन, हामीसँग प्रार्थना र वचन मार्फत बाँचिरहन सक्ने शक्ति हुन्छ। थप जानकारी वा परामर्शका लागि, तपाईं मलाई chinedumadmob@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा मलाई +2347032533703 मा व्हाट्सएप र टेलिग्राममा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म तपाईंलाई Telegram मा हाम्रो शक्तिशाली २ H घण्टा प्रार्थना समूहमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्न मनपराउँछु। यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अब, सामील हुन https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ। भगवान तपाईंलाई आशीर्वाद दिनुहोस्।

9 COMMENTS

  1. तपाईं धन्य हुनुहुन्छ महोदय, मेरो विश्वास पहिले नै उठाइएको छ, र म परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु किनकि मेरो गवाही यहाँ छ येशूको नाममा आमेन

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

यो साइट स्प्याम कम गर्न Akismet को उपयोग गर्दछ। जान्नुहोस् कि तपाईंको डेटा कसरी संसाधित छ.