सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग उखेल्न

ट्याग: uprooting

खराब पोषणहरू प्रार्थना पोइन्टहरू uprooting

2
मत्ती १:15:१ But तर येशूले भन्नुभयो, 'स्वर्गको मेरा पिताले नरोपेको प्रत्येक बोट उखेलिनेछ। आज हामी हेर्नेछौं ...