सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग हप्काउनु

ट्याग: फटकार

क्षमाको आत्माको लागि प्रार्थना पोइन्ट्स

0
आज हामी क्षमाको भावनाको लागि प्रार्थना पोइन्टहरूमा काम गर्नेछौं। Unforgiven आत्मा एक चीज हो जसले ज्यादै धेरै मानिसहरूलाई खोज्नमा बाधा पुर्‍यायो ...