सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग हत्याराहरू

ट्याग: हत्याराहरू

K० प्रार्थना हत्याराहरु विरुद्ध प्रार्थना

2
२ कोरिन्थी :2:१ ye अविश्वासीहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोतियौ, किनकि अधर्मसँगको धार्मिकता केबाट हुन्छ? र कुन कुराकानीसँग प्रकाश छ ...

१०० सपना किलरहरूका बिरूद्ध प्रार्थना प्रार्थना पोइन्टहरू

0
२ कोरिन्थी १०: -2--10: For किनकि हामी शरीरमा हिँड्दछौं, तर शरीरको पछि हामी युद्ध गर्दैनौं: ((हाम्रो युद्धका हतियारहरूको लागि ...

War० वारफेयर प्रार्थना पोइन्टिन्स किलर्सको बिरूद्ध

2
भजन :२: २ २ उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धार हुनुहुन्छ; उहाँ मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ; म अत्यन्तै उत्प्रेरित हुनेछैन। भगवानका हरेक बच्चासँग ...

Iny० प्रार्थना अंकहरू नियत हत्यारहरूको बिरूद्ध

1
के तपाईंको जीवनमा केहि चीजहरू चलिरहेको छैन? , के तपाईं आफ्नो भाग्यको विरुद्ध शैतानी गिरोह महसुस गर्नुहुन्छ ?, के तपाईंको जीवन निराशा, निराशाहरू, ...