आइतबार, अक्टोबर 23, 2022
घर ट्याग वाचाहरु

ट्याग: करारहरू

Nce० प्रार्थना पोइन्टहरू ब्रेन्ट एन्स्ट्रल कोभेन्ट्सका लागि

0
यशैया :49 :24: २ the के यो सिकारलाई पराक्रमीबाट लिन सकिन्छ, वा कानूनी बन्दीलाई सुम्पिनेछ? 49:25 तर परमप्रभु, यही भन्नुहुन्छ, ती मानिसहरू जो कैदीहरू हुन् ...

१० खतरनाक सम्झौताहरूबाट छुटकारा प्रार्थना

2
यशैया::: २-49-२24: २? के यो सिकारलाई पराक्रमीबाट लिन सकिन्छ, वा कानूनी बन्दीलाई सुम्पिनेछ? २ But तर प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, “बन्दीहरू पनि ...