बिहीबार, सेप्टेम्बर 23, 2021
घर ट्याग सेवाको

ट्याग: मन्त्रालय

Sign संकेतहरू तपाईलाई ईश्वरीय कलिंग छ भनेर जान्न

आज हामी तपाईलाई ईश्वरीय बोलावट छ भनेर जान्न signs संकेतहरू सिकाउँदैछौं। अझै सब भन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा गर्नु भनेको मन्त्रालय हो ...

Ministry 34 प्रार्थना पोइन्ट्स सेवकाईमा सफलताको लागि

1
यर्मिया :3:१:15 र म तँलाई मेरो मनको अनुसार पास्टर दिनेछु, जसले तिमीलाई ज्ञान र समझशक्ति दिनेछ। आज हामी संलग्न हुनेछौं ...