सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग नियति विध्वंसकहरू

ट्याग: नियति विध्वंसकहरू

प्रार्थना समय बर्बाद गर्ने आत्मा विरुद्ध अंकित

1
आज हामी समय बर्बाद गर्ने मनोभाव बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दुको साथ व्यवहार गर्ने छौं। समय बर्बाद गरेर आत्मालाई के बुझ्नुहुन्छ? तिनीहरू बाधा छन् र ...