सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग भजनहरू

ट्याग: भजनहरू

War० युद्धको प्रार्थना भजनसंग्रहको पुस्तकबाट

1
भजन १ 144: १: १ परमप्रभु धन्य हुनुहुन्छ मेरो शक्ति, जसले मेरा हातलाई युद्ध गर्न सिकाउनुहुन्छ, र मेरा औंलाहरू लडाई गर्न सिकाउनुहुन्छ: जब यो धर्मशास्त्रीय कुरा आउँछ ...