घर ट्याग प्रेषक

ट्याग: प्रेषक

प्रेषक प्रार्थना पोइन्टहरूमा फर्कनुहोस्

भजनसंग्रह: 35: un विनाशमा उहाँमाथि विनाश आओस्; र उसले आफ्नो जालमा आफैंलाई पक्रेको छ उसलाई।

अधिक प्रार्थनाहरू

धेरै प्रार्थनाहरू