शुक्रवार, सेप्टेम्बर 24, 2021
घर ट्याग तीर

ट्याग: तीरहरू

Prayer 45 प्रार्थनामा मृत्युको काँडहरू विरुद्ध बिन्दुहरू छन्

20
भजन 91:16: 16 लामो जीवन संग म उसलाई पूरा गर्नेछ, र उहाँलाई मेरो मुक्तिको shew। समयपूर्व मृत्यु कुनै पनि विश्वासीको अंश हुँदैन। आज द्वारा ...