आइतवार, सेप्टेम्बर 19, 2021
घर ट्याग गरिबी

ट्याग: गरीबी

Debण र गरीबीको बिरूद्ध प्रार्थना

0
Godण र गरीबीको बिरूद्ध प्रार्थनाको सामना गर्न हामीसँग परमेश्वरको आत्माको अगुवाई गरिएको छ। एक देश जुन द्वारा चित्रण गरिएको छ ...

गरीबी प्रार्थना पोइन्टबाट छुटकारा

1
व्यवस्था :8:१:18: १ But तर तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सियौ, किनकि उहाँले नै तपाईंलाई धन प्राप्त गर्न शक्ति दिनुहुन्छ, ताकि ऊ ...

War० वारफेयर प्रार्थना गरीबीको बिरूद्ध।

0
गरीबी श्राप हो। यो गरिब हुनुको एक चीज हो, तर गरीबी दु: ख हो। यो war० युद्धको प्रार्थनाको उद्देश्य बिरूद्ध ...