सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2021
घर ट्याग अनुग्रह

ट्याग: अनुग्रह

अनुग्रह भन्दा बढीको लागि प्रार्थना अंकहरू

0
आज हामी अधिक अनुग्रहको लागि प्रार्थना पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। जब तपाईले यो शब्द सुन्नुहुन्छ अनुग्रह भन्दा बढि दिमागमा के आउँछ? अनुग्रह भन्दा बढी

गाह्रो विवाहमा अनुग्रहको लागि व्यक्तिगत प्रार्थना

2
के तपाई कहिल्यै धेरै गाह्रो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईले त्यस अवधिमा कति निराशा, तीतोपन र पीडा सहनुपर्‍यो, हैन? ...

Favor० प्रार्थना अंकहरू मनपर्ने र अनुग्रहको लागि

1
भजनसंग्रह :5:१२ किनकि हे परमप्रभु, तपाईंले धर्मीजनलाई आशिष् दिनुहुनेछ; अनुमोदन संग तिमी एक ढाल संग तिनलाई कम्पास आउनुहुनेछ। भगवानका हरेक बच्चालाई नियुक्त गरिएको छ ...

अनुग्रह र दयाको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू

2
  हिब्रू:: १-4-१-15 हिब्रू :16:१:4 किनकि हाम्रा प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ जो हाम्रा कमजोरीहरूको भावनाले छुनु हुँदैन। तर सबै मा थियो ...

अनुग्रहको बारेमा शीर्ष २० बाइबल पदहरू

1
१ कोरिन्थी १:1:१०: १० तर परमेश्वरको अनुग्रहले म हुँ जो म हुँ: र उहाँको अनुग्रह जुन मलाई दिइएको छ त्यो थिएन ...